હળવદના ટીકર ગામે તળાવનું કામ થયું નથી, બારોબાર ૧૦ લાખનું બીલ ચૂકવાયું : ગામના સરપંચે કરી મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત

( સુરેશ સોનગરા દ્વારા ) મોરબી જીલ્લામાં નાની સિંચાઈ યોજનાના કામોમાં મસમોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય જે મામલે નિવૃત મદદનીશ ઈજનેર

Read more

ખેડૂતોને શેરડી પાકનાં વાવેતરમાં સહાયકારી યોજના

ખેતીવાડી ખાતાની વર્ષ:૨૦૧૮-૧૯ માટેની નવી ખેડૂત લક્ષી સહાયકારી યોજના “શેરડી પાકનું ઉત્પાદન અને ઉત્પાદકતા વધારવા અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિનાં

Read more
Join Whatsapp
error: